Instalare Java 8

Linux

 • se obține arhitectura mașinii pe care se dorește să se realizeze instalarea (în situația în care nu este cunoscută în prealabil)
  aipi2014@ubuntu:~$ file /sbin/init
 • se stabilește dacă există o versiune de Java instalată (cu java -version) și în caz afirmativ, se dezinstalează pachetul din care face parte (folosind sudo apt-get purge)
 • se creează directorul /usr/local/java în care va fi instalată versiunea curentă de Java
  aipi2014@ubuntu:~$ sudo mkdir -p /usr/local/java 
 • se descarcă arhiva tar.gz conținând SDK-ul de Java corespunzător arhitecturii mașinii pe care se dorește să se realizeze instalarea de la Java SE Development Kit 8 Downloads în directorul /tmp
 • se dezarhivează binarele de Java în directorul /usr/local/java
  aipi2014@ubuntu:~$ cd /usr/local/java
  aipi2014@ubuntu:~$ sudo tar xvzf /tmp/jdk-8u20-linux-<platform>.tar.gz
  aipi2014@ubuntu:~$ rm -f /tmp/jdk-8u20-linux-<platform>.tar.gz
 • se definește variabila de sistem JAVA_HOME prin editarea fișierului /etc/profile (se poate folosi orice editor de text, precum vi sau nano)
  aipi2014@ubuntu:~$ sudo gedit /etc/profile
  JAVA_HOME=/usr/local/java/jdk1.8.0_20
  PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin
  export JAVA_HOME
  export PATH
 • se indică sistemului de operare locația la care se găsește instalată Java
  aipi2014@ubuntu:~$ sudo update-alternatives --install "/usr/bin/java" "java" "/usr/local/java/jdk1.8.0_20/bin/java" 1 
  aipi2014@ubuntu:~$ sudo update-alternatives --install "/usr/bin/javac" "javac" "/usr/local/java/jdk1.8.0_20/bin/javac" 1 
  aipi2014@ubuntu:~$ sudo update-alternatives --install "/usr/bin/javaws" "javaws" "/usr/local/java/jdk1.8.0_20/bin/javaws" 1 
  aipi2014@ubuntu:~$ sudo update-alternatives --install "/usr/bin/rmiregistry" "rmiregistry" "/usr/local/java/jdk1.8.0_20/bin/rmiregistry" 1
  aipi2014@ubuntu:~$ sudo update-alternatives --install "/usr/bin/orbd" "orbd" "/usr/local/java/jdk1.8.0_20/bin/orbd" 1
  aipi2014@ubuntu:~$ sudo update-alternatives --install "/usr/bin/tnameserv" "tnameserv" "/usr/local/java/jdk1.8.0_20/bin/tnameserv" 1
  aipi2014@ubuntu:~$ sudo update-alternatives --install "/usr/bin/wsimport" "wsimport" "/usr/local/java/jdk1.8.0_20/bin/wsimport" 1
 • se indică sistemului de operare faptul că versiunea instalată de Java este cea implicită
  aipi2014@ubuntu:~$ sudo update-alternatives --set java /usr/local/java/jdk1.8.0_20/bin/java 
  aipi2014@ubuntu:~$ sudo update-alternatives --set javac /usr/local/java/jdk1.8.0_20/bin/javac 
  aipi2014@ubuntu:~$ sudo update-alternatives --set javaws /usr/local/java/jdk1.8.0_20/bin/javaws 
  aipi2014@ubuntu:~$ sudo update-alternatives --set rmiregistry /usr/local/java/jdk1.8.0_20/bin/rmiregistry
  aipi2014@ubuntu:~$ sudo update-alternatives --set orbd /usr/local/java/jdk1.8.0_20/bin/orbd
  aipi2014@ubuntu:~$ sudo update-alternatives --set tnameserv /usr/local/java/jdk1.8.0_20/bin/tnameserv
  aipi2014@ubuntu:~$ sudo update-alternatives --set wsimport /usr/local/java/jdk1.8.0_20/bin/wsimport
 • se încarcă fișierul /etc/profile ce conține variabilele de sistem globale
  aipi2014@ubuntu:~$ . /etc/profile
Încărcarea variabilelor de sistem globale din fișierul /etc/profile se va face numai după repornirea sistemului de operare.

Windows

 • se descarcă executabilul conținând SDK-ul de Java, corespunzător arhitecturii mașinii pe care se dorește să se realizeze instalarea de la Java SE Development Kit 8 Downloads
 • se instalează SDK-ul de Java folosind executabilul descărcat
utile/instalare_java.txt · Last modified: 2014/10/12 01:45 by Andrei Roșu-Cojocaru
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0