Prezentare Generalǎ

Disciplina Aplicaţii Integrate pentru Ȋntreprinderi face parte din planul de învățământ al specializării C4: Sisteme de Programe de Aplicaţii, fiind destinată studenților anului IV din cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare a Universității "Politehnica" București, programul de studii Calculatoare.

Programa Analiticǎ

Ȋn cadrul laboratorului aferent acestei materii se vor studia unele tehnologii puse la dispoziţie de limbajul de programare Java pentru implementarea unui sistem ERP performant si scalabil.

Principalele teme și tehnologiile aferente abordate ȋn cadrul acestui laborator vor fi:

 • Gestiunea Datelor
  • Baze de Date (MySQL)
  • Depozite de Date (Oracle Data Integrator 12c)
 • Accesul la Date: JDBC (Java DataBase Connectivity)
 • Apeluri la Distanţă
  • Remote Method Invocation
  • Common Object Request Broker Architecture
  • Servicii Web (JAX-WS)
 • Comunicaţii Asincrone
  • Sockeţi TCP
  • Java Message Service
 • Securitate
 • Prezentarea Datelor
  • JavaFX
  • Java Servlets
  • JavaServer Pages
 • Prelucrari Distribuite pentru volume mari de date
  • Hadoop
  • HDFS
  • HBase

Cunoștințe Necesare

Programare Orientată pe Obiecte, Rețele Locale, Sisteme de Operare, Baze de Date I

Date de Contact

Asistent: Andrei Roșu-Cojocaru
0723-368.508

start.txt · Last modified: 2014/10/10 17:42 (external edit)
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0